Јавне набавке

Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку услуга ЈНМВ 3/2017

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „САВСКИ ВЕНАЦ“ Београд, Топчидерски венац бр. 1   Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку услуга- Услуга одржавања софтвера „Observer“ (интегрисаног информационог…

ОДГОВОР у вези са Захтевом за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за јавну набавку бр. 3/2017

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „САВСКИ ВЕНАЦ“ Број: 2249/2 Београд, 02.08.2018. год. У вези са Захтевом за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за јавну набавку бр. 3/2017- Набавка…

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности- Набавка услуга- Услуга одржавања софтвера „Observer“ (интегрисаног информационог система) ЈНМВ бр. 3/2017

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „САВСКИ ВЕНАЦ“ Београд, Топчидерски венац бр. 1   Jавна набавка мале вредности – Набавка услуга – Услуга одржавања софтвера „Observer“ (интегрисаног информационог система)…

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ- НАБАВКА РАДОВА- РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА „СВЕТА ПЕТКА“ У ОКВИРУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „САВСКИ ВЕНАЦ“  …

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Jавна набaвка радова – Радови на текућем одржавању објекта „Света Петка“ у оквиру Предшкoлске установе „Савски венац“. Бр.1/2018

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „САВСКИ ВЕНАЦ“ Београд, Топчидерски венац бр. 1   Jавна набaвка радова – Радови на текућем одржавању објекта „Света Петка“ у оквиру Предшкoлске установе…

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ НАМИРНИЦА ЗА ИСХРАНУ ДЕЦЕ  ЗА V ПАРТИЈУ- ЈАЈА А КЛАСЕ   Назив наручиоца: Предшколска установа “Савски венац”  …