Одлука о додели Уговора за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 1/2018.

Одлука о додели Уговора за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 1/2018.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  „САВСКИ ВЕНАЦ“

Београд, Топчидерски венац бр. 1

 

Јавна набавка мале вредности ЈН бр. 1/2018. бр. 1/2018. – Радови на текућем одржавању објекта „Света Петка“ у оквиру Предшкoлске установе „Савски венац“. Бр.1/2018

 

 

Одлуку о додели Уговора за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 1/2018.ЈН бр. 1/2018.

 

 

Б е о г р а д

Април 2018. Годинe