Сарадња са породицом

Сарадња са породицом реализује се кроз различите облике и нивое рада.

Информативни облик

Размена информација приликом довођења и одвођења детета, одвија се свакодневно и односи се на размену актуелних информација везаних за дете. Дан отворених врата се планира једном…

Панои

Сарадња са родитељима путем паноа, важан је облик сарадње. Информативни панои су постављени на улазу у јасле и вртиће и садрже информације о раду објекта: радно…

Родитељски састанци

Родитељски састанци као облик сарадње са родитељима могу бити: општи и групни. Општи родитељски састанци се одржавају једном у току године, а по потреби и више.…

Саветовалиште за родитеље

Саветовалиште за родитеље реализују педагог, психолог, логопед и социјални радник Установе. Саветовалиште је на услузи родитељима који имају проблеме везане за развој деце и сазревање, у…