Јавне набавке

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ- НАБАВКА РАДОВА- РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА „СВЕТА ПЕТКА“ У ОКВИРУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „САВСКИ ВЕНАЦ“  …

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Jавна набaвка радова – Радови на текућем одржавању објекта „Света Петка“ у оквиру Предшкoлске установе „Савски венац“. Бр.1/2018

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „САВСКИ ВЕНАЦ“ Београд, Топчидерски венац бр. 1   Jавна набaвка радова – Радови на текућем одржавању објекта „Света Петка“ у оквиру Предшкoлске установе…

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ НАМИРНИЦА ЗА ИСХРАНУ ДЕЦЕ  ЗА V ПАРТИЈУ- ЈАЈА А КЛАСЕ   Назив наручиоца: Предшколска установа “Савски венац”  …

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ НАМИРНИЦА ЗА ИСХРАНУ ДЕЦЕ ЗА IV ПАРТИЈУ- СЕЗОНСКО ПОВРЋЕ   Назив наручиоца: Предшколска установа “Савски венац”   Адреса…

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ НАМИРНИЦА ЗА ИСХРАНУ ДЕЦЕ  ЗА III ПАРТИЈУ- ЈУЖНО ВОЋЕ   Назив наручиоца: Предшколска установа “Савски венац”   Адреса…

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ НАМИРНИЦА ЗА ИСХРАНУ ДЕЦЕ ЗА II ПАРТИЈУ- СЕЗОНСКО ВОЋЕ   Назив наручиоца: Предшколска установа “Савски венац”   Адреса…

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ НАМИРНИЦА ЗА ИСХРАНУ ДЕЦЕ ЗА I ПАРТИЈУ- ХЛЕБ, КОРЕ ЗА ПИТУ И КВАСАЦ   Назив наручиоца: Предшколска установа…