Јавне набавке

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА- ДИЗЕЛ ГОРИВО И БЕНЗИН ПУТЕМ ПЛАТНИХ КАРТИЦА – ЈН БР. 3/2018

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „САВСКИ ВЕНАЦ“ Београд, Топчидерски венац бр. 1   ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА- ДИЗЕЛ ГОРИВО И БЕНЗИН ПУТЕМ ПЛАТНИХ КАРТИЦА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ…

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за jавну набавку радова – Радови на текућем одржавању објеката Предшколске установе „Савски венац“ ЈН бр. 2/2018.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „САВСКИ ВЕНАЦ“ Београд, Топчидерски венац бр. 1   Јавна набавка радова – Радови на текућем одржавању објеката Предшколске установе „Савски венац“ ЈН бр.…

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ- НАБАВКА УСЛУГА- УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА „OBSERVER“ (ИНТЕГРИСАНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА) Назив наручиоца: Предшколска установа “Савски венац” Адреса…