Сарадници

Posts

Социјални радник

Постојањем потребе породице за збрињавањем мале деце за време радних обавеза њихових родитеља и за пружањем помоћи породици у остваривању њене репродуктивне, заштитне, емоционалне, социјалне, васпитне…

Превентивно здравствена заштита

Превентивно здравствена заштита у ПУ „Савски венац“ планира се и спроводи на основу Правилника о превентивно здравственој заштити, Упуства за спровођење превентивно здравствене заштите и на…

Исхрана деце

У ПУ „ Савски венац “ се поклања посебна пажња исхрани деце јер је то посебна област превенције здравља са циљем да се обезбеди програмирана, рационална…