Посебни програми

Петодневни боравак деце

Овим обликом обухваћена су деца од три године дана до поласка у школу, која су распоређена у једну мешовиту групу. Специфичности овог облика збрињавања деце јесте…