Јасле „Краљ Петар I“

IMG_8395
Адреса
Владете Ковачевића 1
Телефон
2653-589
Радно време
07-18 часова
Руководилац
Гордана Вучковић
  • Површина објекта: 1180 м2
  • Површина дворишта: 2800 м2
  • Број васпитних група: 3,5

Посебне области интересовања у раду са децом:
-праћење развоја социо-емоционалних односа у групама
ненасилна комуникаца и решавање конфликата
усвајање групних правила
неговање партнерског односа васпитач-дете
-подстицање развоја говора:
активно слушање
дискриминација гласова
правилан изговор гласова
проширивање фонда речи

Претходни Следећи