Ритам дана

06.30 – 07.00

Пријем деце уз присуство дежурних васпитача,васпитача.мед.сестара и дефектолога

07.00 – 08.00

Пријем деце и јутарње активности

08.00 – 08.30

Јутарње активности и јутарње телесно вежбање

08.30 – 09.00

Доручак / вртић,јасле/

09.00 – 11.30

Васпитно образовне активности и боравак на свежем ваздуху у зависнсти одвременских услова

11.00 -11.30

Ужина јасле, вртић млађе и средње групе

11.30 – 12.00

Ужина вртић , старије и припремне групе

12.00 – 14.00

Поподневни одмор у групама које спавају,у осталим групама мирне активности /ппп/

13.30 – 14.00

Ручак за групе које не спавају

14.00 – 14.30

Ручак за групе које спавају у зависности од узраста

15.00 – 16.30

Васпитно образовне активности и боравак на свежем ваздуху у зависности одвременских услова

16.30 – 17.00

Поподневна ужина

17.00 – 18.00

Слободне активности и одлазак деце уз присуство дежурних васпитача, дефектолог и мед.сестара