Јавне набавке

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА- РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ  И ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА НА ОБЈЕКТУ „ПРИНЦЕЗА ОЛИВЕРА“ У…

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ И ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА НА ОБЈЕКТУ „ПРИНЦЕЗА ОЛИВЕРА“ У ОКВИРУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „САВСКИ ВЕНАЦ“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „САВСКИ ВЕНАЦ“ Београд, Топчидерски венац бр. 1   ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ И ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА…

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА- РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „САВСКИ ВЕНАЦ“ Назив наручиоца: Предшколска установа “Савски венац” Адреса…

I ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „САВСКИ ВЕНАЦ“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „САВСКИ ВЕНАЦ“ Београд, Топчидерски венац бр. 1    ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „САВСКИ ВЕНАЦ“ – ЈАВНА…

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „САВСКИ ВЕНАЦ“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „САВСКИ ВЕНАЦ“ Београд, Топчидерски венац бр. 1   ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „САВСКИ ВЕНАЦ“ – ЈАВНА…