Јавне набавке

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА- ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА НА САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ МОКРИХ ЧВОРОВА У ОБЈЕКТУ „СВЕТА ПЕТКА“ У ОКВИРУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ…

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА- РАДОВИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ И ЗАМЕНИ ФАСАДНЕ И УНУТРАШЊЕ СТОЛАРИЈЕ НА ОБЈЕКТУ „СВЕТА ПЕТКА“ У ОКВИРУ…

Одговор на питање потенцијалног понуђача, за јавну набавку радова – Радови на инвестиционом одржавању и замени фасадне и унутрашње столарије на објекту „Света Петка“ у оквиру Предшкoлске установе „Савски венац“, ЈН бр. 4/2018.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „САВСКИ ВЕНАЦ“ Број: 3464/2 Београд, 24.12.2018. год. У вези са питањем за јавну набавку радова- Радови на инвестиционом одржавању и замени фасадне и унутрашње…

Одговор на питање потенцијалног понуђача, за јавну набавку радова- Радови на инвестиционом одржавању и замени фасадне и унутрашње столарије на објекту „Света Петка“ у оквиру Предшкoлске установе „Савски венац“, ЈН бр. 4/2018.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „САВСКИ ВЕНАЦ“ Број: 3459/1 Београд, 21.12.2018. год. У вези са питањем потенцијалног понуђача за јавну набавку радова- Радови на инвестиционом одржавању и замени фасадне…

ОДГОВОР у вези са Захтевом за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за јавну набавку бр. 3/2018

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „САВСКИ ВЕНАЦ“ Број: 3428/1 Београд, 17.12.2018. год. У вези са питањем потенцијалног понуђача за јавну набавку радова- Грађевинско занатских радова на санацији и адаптацији…

Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку радова ЈН 3/2018

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „САВСКИ ВЕНАЦ“ Београд, Топчидерски венац бр. 1   Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку радова – Грађевинско занатских радова на санацији…

Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку радова ЈН 4/2018

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „САВСКИ ВЕНАЦ“ Београд, Топчидерски венац бр. 1   Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку радова – Радови на инвестиционом одржавању и…