Јавне набавке

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за jавну набавку радова – Радови на текућем одржавању објеката Предшколске установе „Савски венац“ ЈН бр. 2/2018.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „САВСКИ ВЕНАЦ“ Београд, Топчидерски венац бр. 1   Јавна набавка радова – Радови на текућем одржавању објеката Предшколске установе „Савски венац“ ЈН бр.…

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ- НАБАВКА УСЛУГА- УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА „OBSERVER“ (ИНТЕГРИСАНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА) Назив наручиоца: Предшколска установа “Савски венац” Адреса…

Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку услуга ЈНМВ 3/2017

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „САВСКИ ВЕНАЦ“ Београд, Топчидерски венац бр. 1   Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку услуга- Услуга одржавања софтвера „Observer“ (интегрисаног информационог…