КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за jавну набавку радова – Радови на текућем одржавању објеката Предшколске установе „Савски венац“ ЈН бр. 2/2018.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „САВСКИ ВЕНАЦ“

Београд, Топчидерски венац бр. 1

 

Јавна набавка радова – Радови на текућем одржавању објеката Предшколске установе „Савски
венац“ ЈН бр. 2/2018.

 

 

ОВДЕ ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

 

 

Б е о г р а д

Октобар 2018. године