Јавне набавке

Додатне информације и појашњења Конкурсне документације јавна набавка добара – Набавка намирница за исхрану деце за 2018. годину ЈН бр.9/2017.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „САВСКИ ВЕНАЦ“ Број: 5094/1 Београд, 24.11.2017. год. У вези са Захтевом за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за јавну набавку бр. 9/2017- добра-…

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Jавна набавка добара – Намирнице за исхрану деце у 2018. години

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „САВСКИ ВЕНАЦ“ Београд, Топчидерски венац бр. 1   Jавна набавка добара- Намирнице за исхрану деце у 2018. години     – ОВДЕ ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ…

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ- НАБАВКА НАМЕШТАЈА ЗА ОШ „ВОЈВОДА МИШИЋ“ ЗА ПОТРЕБЕ ПУ „САВСКИ ВЕНАЦ“   Назив наручиоца: Предшколска установа “Савски…

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Јавна набавка радова – Набавка намештаја за ОШ „Војводу Мишић“ за потребе Предшколске установе „Савски венац“ ЈН бр.8/2017.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „САВСКИ ВЕНАЦ“ Београд, Топчидерски венац бр. 1   Јавна набавка радова – Набавка намештаја за ОШ „Војводу Мишић“ за потребе Предшколске установе „Савски…

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА- ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ЗА АДАПТАЦИЈУ ПРОСТОРА ШКОЛЕ ЗА ПОТРЕБЕ ОБАВЉАЊА ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА У ОШ „ВОЈВОДА МИШИЋ“…