Јавне набавке

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА-РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ МОКРИХ ЧВОРОВА У ОБЈЕКТУ „КРАЉ ПЕТАР ПРВИ“   Назив наручиоца: Предшколска установа “Савски венац”…

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Јавна набавка радова – Извођење радова за адаптацију простора школе за потребе обављања припремног предшколског програма у ОШ „Војвода Мишић“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „САВСКИ ВЕНАЦ“ Београд, Топчидерски венац бр. 1   Јавна набавка радова – Извођење радова за адаптацију простора школе за потребе обављања припремног предшколског…

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ јавне набавке радова – Извођење радова за адаптацију простора школе за потребе обављања припремног предшколског програма у ОШ „Војвода Мишић“

Број ЈН 4/2017 Датум: 21.07.2017. На основу чл. 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник.РС» број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке директора…

Конкурсна документација – јавна набавке радова – Радови на реконструкцији и адаптацији мокрих чворова у објекту „Краљ Петар Први“ у оквиру Предшколске установе „Савски венац“.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „САВСКИ ВЕНАЦ“ Београд, Топчидерски венац бр. 1   Jавна набавке радова – Радови на реконструкцији и адаптацији мокрих чворова у објекту „Краљ Петар…

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ у поступку јавне набавке радова- Радови на реконструкцији и адаптацији мокрих чворова у објекту „Краљ Петар Први“ у оквиру Предшколске установе „Савски венац“.

Број ЈН 5/2017 Датум: 21.06.2017. На основу чл. 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник.РС» број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке директора…

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ- НАБАВКА ПОТРОШНО ВАСПИТНОГ МАТЕРИЈАЛА И ДИДАКТИКЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ- НАБАВКА ПОТРОШНО ВАСПИТНОГ МАТЕРИЈАЛА И ДИДАКТИКЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПУ „САВСКИ ВЕНАЦ“   Назив наручиоца: Предшколска установа…