Одговор на питање за јавну набавку 4/2017

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „САВСКИ ВЕНАЦ“
Број: 3424/1 Београд, 28.07.2017. год.

У вези са питањем за јавну набавку бр. 4/2017- набaвка радова- Извођење радова за адаптацију простора школе за потребе обављања припремног предшколског програма у ОШ „Војвода Мишић“, у оквиру Предшколске установе „Савски венац“, које нам је упућено писаним путем на мејл адресу, дана 24.07.2017. године, у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама дајемо следећи:

 

О Д Г О В О Р

Поводом питања да Наручилац објасни оправдане разлоге због којих се захтева да стандарде поседују сви чланови групе понуђача, с обзиром на укупну процењену вредност и озбиљност предметних радова, наручилац је прописао додатни услов у погледу поседовања тражених сертификата од стране понуђача, подизвођача и сваког члана групе понуђача, и сматраће као прихватљивим искључиво понуде које испуњавају наведени услов.

За Комисију за јавне набавке
Емилија Пелевић

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *