Јавне набавке

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ НАМИРНИЦА ЗА ИСХРАНУ ДЕЦЕ  ЗА III ПАРТИЈУ- ЈУЖНО ВОЋЕ   Назив наручиоца: Предшколска установа “Савски венац”   Адреса…

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ НАМИРНИЦА ЗА ИСХРАНУ ДЕЦЕ ЗА II ПАРТИЈУ- СЕЗОНСКО ВОЋЕ   Назив наручиоца: Предшколска установа “Савски венац”   Адреса…

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ НАМИРНИЦА ЗА ИСХРАНУ ДЕЦЕ ЗА I ПАРТИЈУ- ХЛЕБ, КОРЕ ЗА ПИТУ И КВАСАЦ   Назив наручиоца: Предшколска установа…

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ- НАБАВКА ПОТРОШНО ВАСПИТНОГ МАТЕРИЈАЛА И ДИДАКТИКЕ ЗА ОШ „ВОЈВОДА МИШИЋ“ ЗА ПОТРЕБЕ ПУ „САВСКИ ВЕНАЦ“    …

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Jавна набавка добара Набавка потрошно васпитног материјала и дидактике за ОШ „Војвода Мишић“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „САВСКИ ВЕНАЦ“ Београд, Топчидерски венац бр. 1   Jавна набавка добара – Набавка потрошно васпитног материјала и дидактике за ОШ „Војвода Мишић“ за…

Додатне информације и појашњења Конкурсне документације јавна набавка добара – Набавка намирница за исхрану деце за 2018. годину ЈН бр.9/2017.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „САВСКИ ВЕНАЦ“ Број: 5095/1 Београд, 24.11.2017. год. У вези са Захтевом за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за јавну набавку бр. 9/2017- добра-…