ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ НАМИРНИЦА ЗА ИСХРАНУ ДЕЦЕ

ЗА IV ПАРТИЈУ- СЕЗОНСКО ПОВРЋЕ

 

Назив наручиоца: Предшколска установа “Савски венац”

 

Адреса наручиоца: Београд, ул. Топчидерски венац бр.1.

 

Интернет страница наручиоца: pu.savskivenac@yahoo.com

 

Врста наручиоца: јавна служба

 

Врста предмета- добра- намирнице за исхрану деце за 2018. годину- за парију IV сезонско поврће

-03221430-9 броколи

-03221112-4 шаргарепа

-03221112-4 шаргарепа млада

-03221410-3 купус

-03221410-3 купус млади

-03212100-1 кромпир млад

-03212100-1 кромпир

-03221300-9 кељ

-03221110-0 першун корен

-03221110-0 пашканат

-03221300-9 першун лист

-03221110-0 целер

-03221113-1 бели лук

-03221113-1 празилук

-03221113-1 црни лук

-03221300-9 блитва

-03221240-0 парадајз

-03221270-9 краставац

-03221230-7 паприка

-03221300-9 мирођија

-03221250-3 тиквице

-03221310-2 зелена салата

-03221420-6 карфиол

 

Уговорена вредност: 3.259.431,00 динара без ПДВ-а, односно 3.585.374,10 динара са ПДВ-ом

 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

 

Број примљених понуда: 3

 

Понуђена цена:

– Највиша: 3.784.592,00 динара

– Најнижа: 3.259.431,00 динара

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:

– Највиша: 3.784.592,00 динара

– Најнижа: 3.259.431,00 динара

 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 22.12.2017. године

 

Датум закључења уговора: 04.01.2018. године

 

Основни подаци о добављачу: „FRESH LINE“  д.о.о., Краљево, Карађорђева 196Б,                                                        ПИБ: 104513532, Матични број: 20175702

 

Период важења уговора: до 31.12.2018. године

 

Околности које представљају основ за измену уговора: /

 

Остале информације: /