ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  „САВСКИ ВЕНАЦ“

Београд, Топчидерски венац бр. 1

 

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 2022

 

 

ПРЕУЗМИТЕ ИЗМЕНУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ

 

 

Б е о г р а д

Фебруар 2022. Године