Панои

Сарадња са родитељима путем паноа, важан је облик сарадње.

Информативни панои су постављени на улазу у јасле и вртиће и садрже информације о раду објекта: радно време, ритам дана, број група и имена стручног особља које ради у групи, информације о стручно педагошкој служби и важне телефоне Установе.

Панои групни намењени су информисању родитеља о темама које се реализују у раду са децом и мењају се једном месечно. На овим паноима налазе се и друге информације везане за васпитно образовни рад и дешавања у групи.

Панои за излагање дечијих радова ( групних и појединачних ) мењају садржаје једном недељно, а циљ је праћење дечијег стваралаштва и развоја.