Припремни предшколски програм – ППП

Припремни предшколски програм је део обавезног деветогодишњег образовања и васпитања.

Припремни предшколски програм у нашој Установи реализује се у 13 васпитних група целодневног боравка и у 1 групи у трајању од 4 сата. Четворочасовни припремни програм  се реализује у вртићу „ Принцеза Оливера “.

Припрема детета за полазак у школу је процес који се одвија током читавог предшколског периода у оквиру подстицања општег развоја детета.

Програм васпитно образовног рада у припремним групама усмерен је на стицање вештина, способности и знања које су основе за даље школовање.

Спремност деце за полазак у школу подразумева физичку, социјалну, интелектуалну, емоционалну и мотивациону спремност (готовост). Припремом за полазак у школу обезбеђују се услови за проширивање и сређивање социјалног и сазнајног искуства чиме се ублажавају социјалне разлике, обезбеђује донекле подједнак старт за полазак у школу.

Припремни предшколски програм се реализује у два програмска модела: (модел А и модел Б) као и у комбинацији оба модела у једном броју васпитних група.

Оба модела садрже начела васпитно образовног рада, циљеве, могуће садржаје, сарадњу са породицом и локалном заједницом, посебно са школом.

Ни у једном од модела садржаји рада са децом, не смеју бити сами себи циљ и не могу се ограничити на усвајање појмова, вештина и навика, без повезивања са смислом и животним контекстом детета.

Васпитачи бирају модел рада, а на то утичу углавном лична искуства и сопствени стил, вредносна оријентација у раду.