Програм рада с децом у развојно терапијским групама

Рад са децом са потешкоћама у развоју реализује се у вртићу „Венчић“ у оквиру четири васпитне групе, узраста 3-7 година.

 

Потешкоће у развоју које су присутне код деце у овим групама су:

 

 • лака ментална ометеност
 • умерена ментална ометеност
 • оштећење вида
 • телесна инвалидност
 • вишеструке сметње

 

Васпитно образовни прграм укључује следеће области:

 

 • сензомоторни и психомоторни развој
 • развој говора и језика
 • основни математичко-логички појмови
 • упознавање природне и друштвене средине
 • самопослуживање и старање о себи
 • здравствено васпитање
 • радно васпитање
 • ликовно, музичко и физичко васпитање

 

У конкретном раду подстиче се и стимулише:

 

 • сензорни развој
 • психомоторни-телесни развој
 • развој говора

Третманом деце баве се дефектолози различитих профила: олигрофренолози, тифолози, соматопеди и логопеди.

 

Баве се:

 • проценом и третманом деце предшколског узраста
 • стимулисањем развоја
 • реализацијом васпитно-образовног програма
 • припремом деце за укључивање у први разред специјалне или редовне наставе
 • саветодавни рад са родитељима и стручном службом Дома за незбринуту децу из Звечанске