Родитељски састанци

Родитељски састанци као облик сарадње са родитељима могу бити: општи и групни.

Општи родитељски састанци се одржавају једном у току године, а по потреби и више. Одржавају се почетком радне године ( септембар месец ) са циљем упознавања родитеља са општим правилима рада Установе, организације рада у објекту и раду стручних служби у Установи.

Групни родитељски састанци у јаслицама, млађим и средњим групама вртића одржавају се два пута у току године, а по потреби више.

У старијим и предшколским групама обавезан ниво сарадње су по два састанка у току полугодишта ( укупно четири ).

Први групни родитељски састанци поред информација о раду у току године у дневном реду имају обраду стручне теме везане за адаптацију, а реализатори су сестре васпитачи и васпитачи.

Теме које ће се реализовати кроз родитељске састанке су:

1. „Адаптација деце“ – реализују мед. сестре васпитачи и васпитачи

2. „Подршка за развој самопоштовања“  – реализују васпитачи

3. „Чулна искуства и развој доживљаја себе “ – реализује психолог у јасленим групама

У млађим и средњим групама вртића обавезно је одржавање једног родитељског састанка са активностима уз учешће родитеља, док је у старијим и предшколских групама обавезно одржавање два родитељска ( децембар и март – април ).

Сарадња са родитељима одвија се и кроз боравак родитеља у групи                           ( адаптација деце, гост родитељ, креативне радионице са родитељима).

Прослава празника ( слава „Света Петка“ , Нова година, Ускрс ) и значајних догађања у Установи ( обележавања поласка у школу предшколских група и тд. ), организују се уз помоћ и учешће родитеља.

У сарадњи са издавачким кућама, организују се промоције књига намењених родитељима са циљем помоћи у унапређењу родитељских компетенција у одрастању њихове деце.

Кроз Савете родитеља ( на нивоу групе, објекта и Установе ) и чланство у Управном одбору, родитељи учествују у креирању рада Установе.

 

Сарадња са родитељима припремних предшколских група

Све форме сарадње са родитељима које су планиране за вртиће односе се и на сарадњу са родитељима припремних група.

Специфичне теме које ће бити реализоване у припремним групама биће:

  • Педагог ће реализовати током друге половине септембра месеца и прве половине октобра 2012 тему:”Очекивања од припремног предшколског програма у циљу подршке дечијем развоју;
  • Васпитачи припремних група одржаће родитељске састанке са припремљеним активностима у које ће укључити родитеље. Тема ових састанака биће:” Наши кораци ка школи”.

Ови састанци ће се релизовати током септембра и новембра месеца 2012. године.