КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Jавна набaвка радова – Радови на текућем одржавању објекта „Света Петка“ у оквиру Предшкoлске установе „Савски венац“. Бр.1/2018

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „САВСКИ ВЕНАЦ“

Београд, Топчидерски венац бр. 1

 

Jавна набaвка радова – Радови на текућем одржавању објекта „Света Петка“ у оквиру Предшкoлске установе „Савски венац“. Бр.1/2018 јавне набавке

 

 

ОВДЕ ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

 

 

Б е о г р а д

Април 2018. године