КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности- Набавка услуга- Услуга одржавања софтвера „Observer“ (интегрисаног информационог система) ЈНМВ бр. 3/2017

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „САВСКИ ВЕНАЦ“

Београд, Топчидерски венац бр. 1

 

Jавна набавка мале вредности – Набавка услуга – Услуга одржавања софтвера „Observer“ (интегрисаног информационог система) ЈНМВ бр. 3/2017

 

 

ОВДЕ ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

 

 

Б е о г р а д

Јул 2018. године