Јавне набавке

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Број ЈН 3/2015 Датум: 18.05.2015. На основу чл.60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник.РС» број 124/12)  и Одлуке надлежног органа бр.432/1 од 05.05.2015.…

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Jавна набавка добра – Куповина електричне енергије за потребе ПУ „Савски венац“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  „САВСКИ ВЕНАЦ“ Београд, Топчидерски венац бр. 1   ЈАВНА НАБАВКА Куповина електричне енергије за потребе ПУ „Савски венац“  Јавна набавка бр. 2/2015…

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ-НАБАВКА ДОБАРА- ПОТРОШНИ ВАСПИТНИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „САВСКИ ВЕНАЦ“   Назив наручиоца: Предшколска установа “Савски венац” Адреса наручиоца:…

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-НАБАВКЕ ДИЗЕЛ ГОРИВА И БЕНЗИНА ПУТЕМ ПЛАТНИХ КАРТИЦА   Назив наручиоца: Предшколска установа “Савски венац” Адреса наручиоца: Београд,…