Јавне набавке

Обавештење о закљученом Уговору

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА-КУПОВИНА ОПРЕМЕ ЗА ОБЈЕКАТ „СВЕТА ПЕТКА“     Назив наручиоца: Предшколска установа “Савски венац” Адреса наручиоца: Београд, ул.…

Oдговор у вези конкурсне документације

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „САВСКИ ВЕНАЦ“ Број: 1200/2 Београд,30.10.2014. год.   У вези са Захтевом за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за јавну набавку бр. 7/2014-извођење радова…

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „САВСКИ ВЕНАЦ“ Број: 287/2–1 Београд,28.03.2014.год.     На основу чл. 63.ст.1. Закона о јавним набавкама наручилац Предшколска установа „Савски венац“ врши     ИЗМЕНЕ…

ОБРАЗАЦ 2А СТРУКТУРА ЦЕНЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  „САВСКИ ВЕНАЦ“ Београд, Топчидерски венац бр. 1   Jавна набавка добара – Куповина материјала за образовање за потребе ПУ „Савски венац“ ОТВОРЕНИ…