Јавне набавке

Одговор у вези конкурсне документације

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „САВСКИ ВЕНАЦ“ Број: 856/1-1 Београд,21.07.2014. год.   У вези са Захтевом за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за јавну набавку бр. 6/2014 –добра-Материјал…

Конкурсна документација за набавку материјала за образовање

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  „САВСКИ ВЕНАЦ“ Београд,Топчидерски венац бр. 1   Jавна набавка добара – Куповина материјала за образовање за потребе ПУ „Савски венац“ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК…

Позив за подношење понуде

На основу чл. 57. став 1. и чл. 60.ст.1.тач.1. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник.РС» број 124/12) и Одлуке бр.828/1 од 08.07.2014. године о покретању поступка јавне…

Списак мерних места

Списак мерних места ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  „САВСКИ ВЕНАЦ“ Београд, Топчидерски венац бр. 1   – ОВДЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СПИСАК МЕРНИХ МЕСТА –     Март 2014. године