Јавне набавке

Додатне информације/појашњења у вези са јавном набавком-куповина намирница за исхрану децe

Предшколска установа „Савски венац“ Број: 1451/1 Београд, 18.11.2013. Ул.Топчидерски венац бр.1 Бр.тел.011/3672-537 Додатне информације/појашњења у вези са јавном набавком бр.2/2013-куповина намирница за исхрану деце за 2014.…