Јавне набавке

Појашњење конкурсне документације

Предшколска установа „Савски венац“ Број: 54/1 Београд, 20.01.2014. Ул.Топчидерски венац бр.1 Бр.тел.011/3672-537 На основу чл.63.ст.2. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12) Наручилац…

Конкурсна документација за бензин

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „САВСКИ ВЕНАЦ“ Београд,Топчидерски венац бр. 1 ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА- БЕНЗИНА И ДИЗЕЛ ГОРИВА ПУТЕМ ПЛАТНИХ КАРТИЦА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ…

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ НАМИРНИЦА ЗА ИСХРАНУ ДЕЦЕ ЗА 2014. ГОДИНУ, ОБЛИКОВАНЕ У 9 ПАРТИЈА   Назив наручиоца: Предшколска установа “Савски венац”…

Додатне информације/појашњења у вези са јавном набавком бр.2/2013 – куповина намирница за исхрану деце

Предшколска установа „Савски венац“ Број: 1580/1 Београд, 06.12.2013. Ул.Топчидерски венац бр.1 Бр.тел.011/3672-537   На основу чл.63. 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/12) Наручилац…

Додатне информације/појашњења у вези са јавном набавком бр.2/2013-куповина намирница за исхрану деце

Предшколска установа „Савски венац“ Број: 1570/1 Београд, 06.12.2013. Ул.Топчидерски венац бр.1 Бр.тел.011/3672-537 На основу чл.63. 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/12) Наручилац објављује…

Додатне информације/појашњења у вези са јавном набавком-куповина намирница за исхрану децe

Предшколска установа „Савски венац“ Број: 1451/1 Београд, 18.11.2013. Ул.Топчидерски венац бр.1 Бр.тел.011/3672-537 Додатне информације/појашњења у вези са јавном набавком бр.2/2013-куповина намирница за исхрану деце за 2014.…