Јавне набавке

Одговор потенцијалном понуђачу

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „САВСКИ ВЕНАЦ“ Број: 1334/2 Београд,20.11.2014. год.     У вези са Захтевом за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за јавну набавку бр. 8/2014-…

Обавештење о закљученом Уговору у поступку јавне набавке антиклизних трака

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА  НА ПОСТАВЉАЊУ АНТИКЛИЗНИХ ТРАКА У ОБЈЕКТИМА ПУ „САВСКИ ВЕНАЦ“     Назив наручиоца: Предшколска установа “Савски венац”…