Одговор у вези конкурсне документације

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„САВСКИ ВЕНАЦ“

Број: 568/2

Београд, 21.05.2015. год.

 

 

У вези са Захтевом за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за јавну набавку бр. 4/2015- добра-посуђе од ростфраја, који је Наручиоцу достављен од стране једног од заинтересованих понуђача, у складу са чланом 63. ставом 3. Закона о јавним набавкама објављујемо информацију о достављеном следећем

 

О Д Г О В О Р У

 

Наручилац је у Конкурсној документацији за ЈН 4/2015-добра-посуђе од ростфраја у поглављу III врста, квалитет, количина и опис добара начинио штампарску грешку у позицијама 11 и 12

 

  1. У спецификацији опреме за набавку посуђа од ростфраја у позицији под бројем 11-висећи орман-инокс-аиси-304 отворен, учињена је штампарска грешка приликом уношења димензија. Димензије за описани орман су: 1000x300x700
  2. У спецификацији опреме за набавку посуђа од ростфраја у позицији под бројем 12-висећи орман-инокс-аиси-304 са крилним вратима, такође је учињена штампарска грешка приликом уношења димензија. Димензије за наведени орман су: 1000x300x400

 

Поменута грешка се поред Обрасца Спецификације опреме налази и у Обрасцу структуре цена –Образац бр.2

 

Поводом питања која се односе на опис машине У Спецификацији опреме у позицији бр. 10, наводимо да нам је потребна машина задатих димензија од 600x650x780 мм јер предвиђене димензије одговарају потребама објекта за који се машина набавља.

Укупна прикључна снага машине од 6 kw потребна нам је услед оптерећености струје у објекту за који се машина набавља.

У опису опреме наведене машине стоји стандардна опрема која поред осталог садржи и уграђен систем машине са екраном на додир са којима се бира врста посуђа која се пере са три нивоа заштите преко којих се приступа информацијама у машини који су интегрисани на дисплеју машине, наводимо да нам је потребна машина са екраном на додир на основу препоруке овлашћеног сервисера са којим Установа има уговор о одржавању свих уређаја у Установи.

Због начињаних штампарских грешака у Спецификацији опреме и Обрасцу структуре цена-Образац бр.2 достављамо образац Спецификације опреме и Образац структуре цена-Образац бр.2-а који садрже исправку штампарске грешке.

 

ОДГОВОР У ВЕЗИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

  

За Комисију за јавне набавке

                                                                                               Милица Грачанин, члан,с.р

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *