Одговор у вези са појашњењима конкурсне документације

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„САВСКИ ВЕНАЦ“

Број: 628/2

Београд, 28.05.2015. год.

 

 

У вези са Захтевом за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за јавну набавку бр. 4/2015- добра-посуђе од ростфраја, који је Наручиоцу достављен од стране једног од заинтересованих понуђача, у складу са чланом 63. ставом 3. Закона о јавним набавкама објављујемо информацију о достављеном следећем

 

О Д Г О В О Р У

 

Поводом питања која се односе на димензије машине у Спецификацији опреме у позицији бр. 10, наводимо да нам је потребна машина максималних димензија 600x650x780 што значи да димензије машине могу бити максималних димензија 600x650x780 или мање.

 

 

 

 

За Комисију за јавне набавке

                                                                                               Милица Грачанин, члан с.р

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *