Одговор у вези са појашњењима конкурсне документације за јавну набавку бр. 4/2015

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„САВСКИ ВЕНАЦ“

Број: 602/2

Београд, 28.05.2015. год.

 

 

У вези са Захтевом за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за јавну набавку бр. 4/2015- добра-посуђе од ростфраја, који је Наручиоцу достављен од стране једног од заинтересованих понуђача, у складу са чланом 63. ставом 3. Закона о јавним набавкама објављујемо информацију о достављеном следећем

 

 

 

О Д Г О В О Р У

 

 

1.Поводом питања која се односе на опис машине у Спецификацији опреме у позицији бр. 10, а односе се на димензије машине, наводимо да нам је потребна машина максималних димензија 600x650x780 мм јер предвиђене димензије одговарају потребама објекта за који се машина набавља. Нaведене су максималне а не и једине димензије описане масине.

Наручилац је навео у одговору да поседује постоље за машину наведених димензија тако да машина већих димензија не би одговарала ни простору за који се машина набавља ни постољу које Наручилац већ поседује.

 

2.Поводом питања које се односи на опис машине у Спецификацији опреме у позицији бр. 10, а односи се на стандардну опрему-уграђен систем машине са екраном на додир са којима се бира врста посуђа која се пере, са три нивоа заштите преко којих се приступа информацијама у машини који су интегрисани на дисплеју машине, наводимо да нам је потребна машина са описаном опремом.

Наручилац се определио за машину са стандардном опремом након спроведене анализе тржишта и након добијених информација од овлашћених сервисера за описану машину, јер у односу на машина новије технологије након истека гарантог рока са сигурношћу може рачунати на могућност сервисирања описане машине.

Поучени дугогодишњим искуством да се проблеми Наручиоцу јављају када истекне рок гаранције како апарата тако и машина Наручилац је набавку спроводио на основу података на тржишту о овлашћеним сервисерима.

 

За Комисију за јавне набавке

                                                                                               Милица Грачанин, члан,с.р

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *