За родитеље

Posts

Саветовалиште за родитеље

Саветовалиште за родитеље реализују педагог, психолог, логопед и социјални радник Установе. Саветовалиште је на услузи родитељима који имају проблеме везане за развој деце и сазревање, у…

Петодневни боравак деце

Овим обликом обухваћена су деца од три године дана до поласка у школу, која су распоређена у једну мешовиту групу. Специфичности овог облика збрињавања деце јесте…

Социјални радник

Постојањем потребе породице за збрињавањем мале деце за време радних обавеза њихових родитеља и за пружањем помоћи породици у остваривању њене репродуктивне, заштитне, емоционалне, социјалне, васпитне…

Превентивно здравствена заштита

Превентивно здравствена заштита у ПУ „Савски венац“ планира се и спроводи на основу Правилника о превентивно здравственој заштити, Упуства за спровођење превентивно здравствене заштите и на…

Исхрана деце

У ПУ „ Савски венац “ се поклања посебна пажња исхрани деце јер је то посебна област превенције здравља са циљем да се обезбеди програмирана, рационална…