Обука пливања за децу предшколског узраста

Пливање је идеално за правилан развој тела и стицање основних хигијенских навика. Предшколски период је узраст када је дете спремно да самостално похађа часове пливања и задржи концентрацију у току 45 минута, колико траје један час обуке у     ПУ “Савски  Венац“.

Ако постоји страх од воде код детета, први задатак је разбијање тога страха, а потом усвајање техника пливања (краул и леђна).Поред оспособљавања детета да се само сналази у води, кроз обуку се спречава појава деформитета(најчешће кичменог стуба).

Посебно је значајно да деца, у што ранијем узрасту, почну са стварањем спортских навика, прилагођавањем на организован час, самосталан рад, дисциплину и ауторитет.

Такође, на овај начин се развија комуникација са вршњацима и толеранција у коришћењу заједничког, ограниченог простора у води.