Јавне набавке

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА- РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „САВСКИ ВЕНАЦ“ Назив наручиоца: Предшколска установа “Савски венац” Адреса…

I ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „САВСКИ ВЕНАЦ“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „САВСКИ ВЕНАЦ“ Београд, Топчидерски венац бр. 1    ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „САВСКИ ВЕНАЦ“ – ЈАВНА…

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „САВСКИ ВЕНАЦ“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „САВСКИ ВЕНАЦ“ Београд, Топчидерски венац бр. 1   ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „САВСКИ ВЕНАЦ“ – ЈАВНА…

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА- ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА НА САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ МОКРИХ ЧВОРОВА У ОБЈЕКТУ „СВЕТА ПЕТКА“ У ОКВИРУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ…

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА- РАДОВИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ И ЗАМЕНИ ФАСАДНЕ И УНУТРАШЊЕ СТОЛАРИЈЕ НА ОБЈЕКТУ „СВЕТА ПЕТКА“ У ОКВИРУ…

Одговор на питање потенцијалног понуђача, за јавну набавку радова – Радови на инвестиционом одржавању и замени фасадне и унутрашње столарије на објекту „Света Петка“ у оквиру Предшкoлске установе „Савски венац“, ЈН бр. 4/2018.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „САВСКИ ВЕНАЦ“ Број: 3464/2 Београд, 24.12.2018. год. У вези са питањем за јавну набавку радова- Радови на инвестиционом одржавању и замени фасадне и унутрашње…