Историјат установе

Предшколска делатност на територији општине Савски венац почиње 1926. године када је изграђен објекат у ул. Милоша Поцерца бр.6, а донатор за његову изградњу је била Краљица Марија Карађорђевић. Први назив тог објекта је Дечије јасле бр.8. Касније је добио име „Ластавице“, а од 1998. године носи име донатора Краљице Марије.

Претходни Следећи

Први објекти су били намењени за смештај деце до 3 године и са њима су радиле дадиље. Касније се уводи рад са децом од 3-7 година са којима раде даде и учитељице.

Петодневни боравак деце организован је од 1964. године у објекту који се налазио у улици Сењачкој бр.46 под именом „Лептирић“. Овај облик је касније прерастао у петодневни и мењао је објекте у којима је реализован. Сада се овај облик реализује у објекту „Краљ Петар I“.

Претходни Следећи

Мрежа објеката се ширила у складу са потребама житеља општине и града и у складу са тим, богатио се обим делатности Установе новим облицима рада.

Од 1982. год. Установа организује васпитно образовни рад са децом на болничком лечењу и тиме се васпитачи уводе у здравствене стационарне установе. Прве (две) групе отворене су у Заводу за церебралну парализу и наредних година број група се стално увећавао да би 1992. године било 35 група.

Претходни Следећи

Нови облик рада, за којим се указала потреба и стекли услови за његово остваривање, је рад са децом са сметњама у развоју, који је започет 1990. год. Рад са овом децом остварује се у вртићу „Венчић“.

Претходни Следећи