Исхрана деце

У ПУ „ Савски венац “ се поклања посебна пажња исхрани деце јер је то посебна област превенције здравља са циљем да се обезбеди програмирана, рационална и контролисана исхрана како би се створили услови за несметан психофизички раст и развој ове осетљиве популације.

Исхрана деце у јаслама и вртићима је квалитетна, разноврсна и добро избалансирана.Правилна исхрана доприноси јачању имунолошких способности организма и представља важан фактор у превенцији многих здравствених поремећаја и масовних не заразних болести.

Деца у установи просечно бораве између 8-9 часова , и у том периоду конзумирају три оброка: доручак, ужина и ручак. Према важећем нормативу , а сходно узрасту сваком детету је обезбеђено 70-75% дневних нутритивних  потреба.Време и распоред оброка је прилагођен физиолшким потребама и времену боравка деце у установи.

Исхрана је регулисана нормативно , што представља основ правилне исхране организације и контроле .Колективна исхрана је коректор неправилости у породичној исхрани и  има васпитну улогу у формирању позитивниух навика.

Исхрана се организује у оквиру једне централне и једанаест дистрибутивних кухиња.На припрeми и расподели хране ради  квалификованo особље.

Планирање исхране је базирано на листи за набавку намрница коју једном годишње разматра и усваја комисија за унапређење исхране секретаријата за образовање и дечију заштиту и обухвата 140 намирница .

Набавка намирница се утврђује по одређеном асортиману, количинама и потребама.Примљене намирнице се чувају ускладиштене у наменском простору и расхладним уређајима у оптималним залихама, према утврђеним дневним, недељним и месечним потребама, уз перманентну контролу количине квалитета и пратеће документације о здравственој исправности намирница. Храна се припрема само у преподневној смени за тај дан. Храна се допрема до дистрибутивних кухиња наменским возилима, упакована у адекватну амбалажу под хигијенским условима.

Градски завод за јавно здравље систематски прати и  унапређује исхрану деце  и санитарно хигијенске услове производних и дистрибутивих кухиња.Према резултатима извршене контроле планиране исхране у установи, енергетска вредност целодневних оброка као и садржај беланчевина,масти ,угљених хидрата,одговарали су препорукама и планиране су на нивоу физиолошких потреба деце,као и препорученим вредностима и садржају витамина и минерала. Према резултатима извршених испитивања узорака целодневних оброка и добијених резултата хемијско-броматолошких анализа.Добијени резултати су у потпуности одговарали физиолошким потребама деце у квантитативном и квалитативном смислу.

Код обраде намирница се примењују методе којима ће се сачувати биолошка вредност и  хигијенска исправност намирница

За потребе ПУ „ Савски венац “ изграђена је нова централна кухиња са адресом ул.Топчидерски венац бр.1 која је опремљена најсавременијом опремом и апаратима за припрему хране.