Саветовалиште за родитеље

Саветовалиште за родитеље реализују педагог, психолог, логопед и социјални радник Установе. Саветовалиште је на услузи родитељима који имају проблеме везане за развој деце и сазревање, у циљу разумевања и превазилажења истих. Такође пружа помоћ родитељима за остваривање права из области социјалне заштите и друштвене бриге о деци.

Услуге саветовалишта су бесплатне. Рад у саветовалишту стручни сарадници планирају један дан у недељи у трајању од 2 часа. Почетком месеца сачињава се распоред рада у саветовалишту, који се доставља објектима, ради информисања родитеља.

Стручни сарадник Дан у недељи Време
Логопед понедељак 15-17 часова
Педагог уторак 15-17 часова
Социјални радник среда 15-17 часова
Психолог четвртак 15-17 часова