Петодневни боравак деце

Овим обликом обухваћена су деца од три године дана до поласка у школу, која су распоређена у једну мешовиту групу.

Специфичности овог облика збрињавања деце јесте боравак у Установи од понедељка до петка.  Циљ који се поставља у односу на ову децу јесте обезбеђивање сигурне средине у којој ће дете моћи да унапређује своје физичко и ментално здравље и у којој ће се осећати прихваћено и вољено.

Деца су обухваћена васпитно образовним радом који је организован у складу са Општим основама предшколског програма са циљем да се деци обезбеди оптималан развој на физичком, емоционалном, социјалном и интелектуалном плану.

Емоционалном и социјалном аспекту у овом облику посвећује се и већа пажња, обзиром да су деца пет дана одвојена од родитеља – старатеља.

Због вишедневног боравка ове деце у Установи, обезбеђен је посебан програм неге и задовољавања културно хигијенских потреба које спроводе ноћне сестре које преузимају старање о деци од 18 до 7 часова.