Одговор у вези са појашњењима конкурсне документације бр. 7/2015

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„САВСКИ ВЕНАЦ“

Број: 1062/2

Београд, 05.08.2015. год.

 

 

У вези са Захтевом за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за јавну набавку бр.7/2015-добра-набавка намештаја и пратеће опреме за потребе објеката у оквиру Предшколске установе „Савски венац“, који је Наручиоцу достављен од стране једног од заинтересованих понуђача, у складу са чланом 63. ставом 3. Закона о јавним набавкама објављујемо информацију о достављеном следећем

 

О Д Г О В О Р У

Поводом питања да ли се код добра која се налазе под редним бројем 8.-Кревет дечији сложиви димензија 130x53x14цм  ради о ПВЦ или неком другом материјалу, Наручилац је у конкурсној документацији за ЈН бр. 7/2015-добра-набавка намештаја и пратеће опреме у Спецификацији квалитета и количине намештаја и пратеће опреме, између осталог одредио: „Стабилност дела за спавање постигнута је одличном затегнутошћу платна које је чврсто заварено дуж 2 дуже и дуж 1 краће стране, а са четврте стране је фиксирано“.

 

Наручилац се определио да за наведена добра стабилност дела за спавање буде постигнута одличном затегнутошћу плата које је од ПВЦ материјала.

 

 

 

 

 

За Комисију за јавне набавке

               Слободанка Јоксимовић,члан,с.р.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *