Одговор у вези са појашњењима конкурсне документације бр. 7/2015

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„САВСКИ ВЕНАЦ“

Број: 1077 / 2

Београд, 07.08.2015. год.

 

 

У вези са Захтевом за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за јавну набавку бр. 7/2015- добра-набавка намештаја и пратеће опреме за потребе објеката Предшколске установе „Савски венац“, који је Наручиоцу достављен од стране једног од заинтересованих понуђача дана 05.08.2015. године, у складу са чланом 63. ставом 3. Закона о јавним набавкама објављујемо информацију о достављеном одговору на следећа питања:

                                                                                                        

ПИТАЊЕ: Поз.23: ПВЦ сточић са додатним материјалом.

Обзиром да на тржишту не постоји сет који обухвата тражене елементе , молимо Вас да нам пошаљете који произвођачи праве овакве сетове. Такође напомињемо да се ради о опреми која није по нормативу за предшколске установе, као и о сету који се не може сврстати ни у једну категорију обзиром да је састављен од различитих и неповезивих делова нпр. шпатула, облици за бројање и скелет животиње.

Ради конкурентности учесника у процедури јавне набавке, молимо Вас да нам у што краћем року одговорите о којим је произвођачима је реч.

ОДГОВОР: Наручилац је у складу са одредбама чл. 70. и 71. ЗЈН описао добро на позицији под редним бројем 23 на објективан начин у складу са потребама наручиоца. Наручилац указује да се нормативима само начелно и оквирно прописује потребна опрема за предшколске установе и да наручилац у складу са технолошким развојем друштва има објективну потребу за наведеном опремом у циљу образовања деце. Опис наведеног добра у конкурсној документацији је довољно јасан и прецизан и на основу истог сваки потенцијални понуђач, који се бави опремом за предшколске установе, може припремити прихватљиву понуду. Наручилац напомиње да тражено добро производи више произвођача, како у Европи тако и на другим континентима. С` обзиром на чињеницу да је наручилац описао предметно добро, наручилац није овлашћен, сагласно одредбама 72. ЗЈН да саопштава називе произвођача.

ПИТАЊЕ: Поз. Постељина уз ПВЦ кревет. Молимо Вас да проверите да ли је у питању грешка, обзиром да је написано да је постељина на једној страни фротир а на другој гума. Да ли сте можда мислили на танки ПВЦ материјал који је уобичајен.

ОДГОВОР: Да. Непромочиви чаршав је са једне стране фротир, а са друге ПВЦ суспензија нанета на посебан начин која омогућава флексибилност и савитљивост чаршава.

У овом делу следи измена конкурсне документације.

 

 За Комисију за јавне набавке

                                                                                        Слободанка Јоксимовић, члан,с.р

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *