Васпитно образовни рад и нега деце до 3 године

Подстицање дечијег раста и развоја током друге и треће године кроз овладавање контролом покрета, стицање богаћење и усавршавање дечије моторике.

Приоритетни задатци  се односe  на:

-поступке и активности сестре-васпитача у смислу, подстицања мотивације за кретањем, код деце јасленог узраста.

-имплементацију I фазе програма “МЕНСА-НТЦ систем учења“-додатна стимулација за развој синапси-који ће се спроводити методичким приступом вежбања моторичких способности (ротација и равнотежа) где треба да допринесемо да деца на рационалан начин усвоје покрете који ће им омогућити да  брже и лакше изграђују неуронске путеве.Вежбама за развој акомодације ока где је, лопта основни реквизит, остварићемо један од највжнијих процеса за касније добро учење и концентрацију.