Појашњењe конкурсне документације за јавну набавку бр . 07/2016

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„САВСКИ ВЕНАЦ“

Број: 3707/2

Београд, 09.12.2016. год.

 

 

У вези са Вашим захтевом за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за јавну набавку бр.7/2016-добра-Набавка намирница за исхрану деце за 2017. годину, који сте нам упутили писаним путем на мејл адресу, дана 08.12.2016. године, у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама дајемо следећи:

 

О Д Г О В О Р

 

Поводом питања да ли наручилац прихвата за партију 1- хлеб, обзиром да је стандардна грамажа за мињон квасац од 40 g до 60g., понуду у којој се налази свеж пекарски квасац од 42 грама.

Наручилац наводи да је у конкурсној документацији за ЈН бр. 7/2016- Набавка намирница за исхрану деце за 2017. годину у Обрасцу структуре цене за партију 1- хлеб, у опису добара за квасац тражио да квасац буде, свеж, да садржи најмање 28% с.м., паковање 40 g.

Након постављеног питања и провере конкурсне документације, уочена је техничка грешка у оквиру Обрасца структуре цена за партију 1- хлеб. Наручилац врши измену Конкурсне документације у Обраcацу структуре цене за партију 1 – Образац бр. 2-1 и мења вредност паковања квасца, уместо 40 g треба да стоји до 60 g.

 

 

 

     За Комисију за јавне набавке

                                                                                               Емилија Пелевић

 

 

 

 

 

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *