Појашњењe конкурсне документације за јавну набавку бр . 01/2016

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„САВСКИ ВЕНАЦ“

Број: 217/2

Београд, 09.02.2016. год.

 

 

У вези са Захтевом за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за јавну набавку бр .1/2016-добра-Дизел гориво и бензин путем платних картица, који је Наручиоцу достављен од стране једног од заинтересованих понуђача, у складу са чланом 63. ставом 3. Закона о јавним набавкама објављујемо информацију о достављеном следећем:

 

О Д Г О В О Р У

 

Питање: Понуђач доставља потврду о поседовању бар једне бензинске станице на територији Савског венца, као додатни услов. Да ли је за Наручиоца прихватљиво достављање списка бензинских станица и изјаве понуђа.

 Одговор: Понуђач се у конкурсној документација за јавну набавку мале вредности набавку ЈНМВ 1/2016 за додатан додатан услов определио за Потвруда Понуђач располаже довољним техничким  капацитетом и то да  располаже  са  најмање 1 малопродајним  објектом  за  испоруку горива-дизел горива и бензина на територији општине Савски венац. Наручиоцу је прихватљиво достављање списка бензинских станица и изјаве понуђача као доказ да Понуђач располаже са 1 малопродајним објектом на територији Савског венца.

 

 

 

 

 

     За Комисију за јавне набавке

                                                                                               Милица Грачанин, члан,с.р.

 

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *