ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ НАМИРНИЦА ЗА ИСХРАНУ ДЕЦЕ ЗА IV ПАРТИЈУ- СВЕЖЕ ВОЋЕ

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ НАМИРНИЦА ЗА ИСХРАНУ ДЕЦЕ

 ЗА IV ПАРТИЈУ- СВЕЖЕ ВОЋЕ

 

Назив наручиоца: Предшколска установа “Савски венац”

 

Адреса наручиоца: Београд, ул. Топчидерски венац бр.1.

 

Интернет страница наручиоца: pu.savskivenac@yahoo.com

 

Врста наручиоца: јавна служба

 

Врста предмета- добра- намирнице за исхрану деце за 2017. годину- за парију IV свеже воће

-03222321-9 јабуке

-03222322-6 крушке

-03222332-9 брескве

-03222334-3 шљиве

-03222340-8 грожђе

-03222333-6 трешње

-03222331-2 кајсије

-15332180-9 диња

-15332180-9 лубеница

-15332180-9 бундева

 

Уговорена вредност: 2.338.260,00 динара без ПДВ-а, односно 2.572.086,00 динара са ПДВ-ом

 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

 

Број примљених понуда: 5

 

Понуђена цена:

– Највиша: 3.741.640,00 динара

– Најнижа: 2.338.260,00 динара

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:

– Највиша: 3.741.640,00 динара

– Најнижа: 2.338.260,00 динара

 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 26.12.2016. године

 

Датум закључења уговора: 06.01.2017. године

 

Основни подаци о добављачу: ТЗР „VOĆKICA“ д.о.о., Београд, Сланци, Карађорђева 4,

ПИБ: 105296219, Матични број: 60953821

 

 

Период важења уговора: до 31.12.2017. године

 

Околности које представљају основ за измену уговора: /

 

Остале информације: /

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *