ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ НАМИРНИЦА ЗА ИСХРАНУ ДЕЦЕ ЗА III ПАРТИЈУ- ЈУЖНО ВОЋЕ

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ НАМИРНИЦА ЗА ИСХРАНУ ДЕЦЕ

 ЗА III ПАРТИЈУ- ЈУЖНО ВОЋЕ

 

Назив наручиоца: Предшколска установа “Савски венац”

 

Адреса наручиоца: Београд, ул. Топчидерски венац бр.1.

 

Интернет страница наручиоца: pu.savskivenac@yahoo.com

 

Врста наручиоца: јавна служба

 

Врста предмета- добра- намирнице за исхрану деце за 2017. годину- за парију III јужно воће

-03222220-1 поморанџе

-03222240-7 мандарине

-03222111-4 банане

-03222210-8 лимун

 

Уговорена вредност: 2.068.089,00 динара без ПДВ-а, односно 2.274.897,90 динара са ПДВ-ом

 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

 

Број примљених понуда: 7

 

Понуђена цена:

– Највиша: 2.760.955,00 динара

– Најнижа: 2.068.089,00 динара

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:

– Највиша: 2.760.955,00 динара

– Најнижа: 2.068.089,00 динара

 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 26.12.2016. године

 

Датум закључења уговора: 06.01.2017. године

 

Основни подаци о добављачу: „PALANKA PROMET“ д.о.о., Смедеревска Паланка, Змај Јовина 14,

ПИБ: 101560724, Матични број: 07395051

 

Период важења уговора: до 31.12.2017. године

 

Околности које представљају основ за измену уговора: /

 

Остале информације: /

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *