Енглески језик

Енглески језик има за циљ да уведе дете у тајне новог језика. Као такав представља први корак у сусрету деце са страним језиком.

Часови се одржавају два пута недељно у трајању 30-45 минута. Програм је сачињен тако да се може интегрисати, кроз области васпитно образовног рада.

Књиге, ЦД, касете са одређеним садржајима…

Реализатори програма: васпитачи Установе,који поседују одговарајући сертификат за рад  ( ниво Б2)

Циљ је ослободити децу страха од воде и одговарајућим методичким приступом ослободити децу да пливају слободним стилом.

Деца ће једном недељно одлазити на базен. Активности које ће спроводити ради реализације циљева су следеће: издувавање ваздуха у воду, лежање на грудима, на леђима у води ослањајући се рукама о дно, веслање рукама и покретање ногу.

Наставља се увежбавањем лежећег положаја у води синхронизованим покретањем ногу и руку у води гњурањем главе и гледањем у води, пливањем слободним стилом, као и пљускање, прскање и туширање. У активности су укључени инструктори пливања, медицинске сестре на превентиви и стручни сарадник за физичко.

Исходи: Деца постају снажнија, физички складнија и развијенија, савладавају страх од воде и уче одржавање у води и пливање слободним стилом.

Овим програмом су обухваћена деца предшколских група.