Манифестације

У циљу успешне реализације задатака из Програма васпитно образовног рада, неге, превентивне и здравствене заштите као и побољшања социјалних услова живота, сарадња са друштвеном средином и културно јавна делатност  је веома богата и разноврсна. У току године одржавају се различите манифестације на локалном, градском и републичком нивоу.