Сарадња са друштвеном заједницом

Локална заједница је група људи повезаних истим окружењем, културолошким навикама и практичним интересима. Родитељ је део локалне заједнице, а он је први који упућује своје дете у то како да постане део заједнице и како се укључује у друштво. Да би дете укључивање у друштвену средину прихватило са радошћу и да би се осећало безбедно и сигурно потребно је да оно приликом првог доласка у предшколску установу уочи пријатељски однос васпитача са његовим родитељем.

Предшколска установа је место живљења предшколског детета, постоји да би задовољила потребе родитеља и деце, затим испуњава све друштвене потребе и услове, а са овим својим значајем је центар локалне заједнице. Она и њени програми имају ефекат на развој деце само онда када му пружају прилику да буде „своје“, а то значи да може да мења, да се сам мења и да се развија, а то Установа постиже програмом који укључује родитеље и локално окружење. Да би предшколско васпитање и образовање предшколске деце прерасло у друштвено васпитање, неопходно је да се предшколска установа повеже са друштвеном средином и да се отвори за шири утицај друштвене средине.

Наша предшколска установа као једна од истакнутих институција у локалној заједници ће као таква иницирати различите програме не само везане за чување, васпитање и образовање деце, већ и њохово здравље, образовање, рекреацију и културу, као и подршку породице.

Сарадња  се остварује  са следећим институцијама:

– основним школама на нашој Општини кроз планиране програме са одређеним временом, местом и формом сарадње, а све са циљем да припрема деце за полазак у школу буде што ефикаснија. Реално сагледавање деце у школским условима није могуће без претходног упознавања деце, њиховог искуства и програма активности по коме су деца радила.Сарадња  се реализује  са учитељима, стручним сарадницима и директорима школа.

– Са радним организацијама и стручне институцијама сарадња се одвија  се на два нивоа, васпитне групе и установе. Учитељски факултет у Београду, Филозофским и Дефектолопким факултетом који школују стручни кадар који ће радити са децом предшколског узраста;

– Здравственим установама, Домом здравља, Медицинском школом, Министарством просвете;

– Библиотеке: сарадња са библиотекама на општини Савски венац,

– Установама културе: сарадња са позориштима и појединим уметницима биће остварена кроз сусрете најмање једном месечно одласком у аутентични амбијент, позоришта, ради потпуног уметничког доживљаја;

– Посете музејима  ;

– Сарадња са ДКЦ „Мајдан“ биће реализована кроз учешће у манифестацијама са Под театром у реализацији рограма из екологије

– Спортски центри: Ово су места која деца радо посећују. Стадиона који се налазе у нашој близини (Партизан, Звезда, Графичар), Спортско друштво „Партизан“ на Сењаку, стари ДИФ у Делиградској улици, Спортско село,близина Аде и њених спортских терена пружају могућности за сарадњу која ће бити разноврсна и богата;

– Деца из старије и предшколске групе ће посетити комуналне институције на нашој Општини (пијацу, ресторан, ЈКП градско зеленило

– Сарадња  са другим предшколским установама у граду.