Информативни облик

Размена информација приликом довођења и одвођења детета, одвија се свакодневно и односи се на размену актуелних информација везаних за дете.

Дан отворених врата се планира једном недељно у трајању од 1 сата, и свака група планира дан у недељи, о чему се родитељи информишу путем паноа и на првом родитељском састанку у радној години ( септембар месец ).

У случају потребе сестре и васпитачи са родитељима заказују индивидуалне разговоре